ส่งเสด็จสู่ สวรรคาลัย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า หจก.โชคนิตยาทัวร์Enter Website